เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2535-2536 ด้วยพลังของ “ผู้พิการ” จำนวน 6 ท่านคือ

1. คุณนิพันธ์ สุวรรณดาลัด นักธุรกิจ

2. คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล นักธุรกิจ

3. คุณฉัตรชัย พฤกษาชาติ นักธุรกิจ

4. ร.ต.สำเนียง เนตรน้อย อดีตนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการ

5. คุณวิเชียร หัสถาดล อดีตนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

6. คุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

( ในช่วงแรกนั้น ได้ใช้บ้านพักของ คุณนิพันธ์ สุวรรณดาลัด ประธานกรรมการคนแรกเป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ ฯ ปัจจุบัน นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาค เป็นประธาน)