ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

ประวัติความเป็นมา

      มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กิจกรรมที่เหมาะสำหรับพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้พิการ ควรจะเป็นการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เพราะ “คอมพิวเตอร์” นับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสำนักงานทั่วไปในขณะนั้น และที่สำคัญคอมพิวเตอร์” ยังเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวมากนัก

เมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญาขอใช้สถานที่ของศูนย์สิริธร ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ความหวังที่จะได้ต่ออายุสัญญาก็สะดุดลง เมื่อศูนย์สิรินธรฯ แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องใช้พื่นที่ ขณะนั้น การอบรมโครงการคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินไปด้วยดีเพราะสามารถสร้างคนพิการให้เรียนจบและมีงานทำไปแล้วกว่า 200 คน ต่อมาไม่นาน อาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ หนึ่งในผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิได้แจ้งข่าวดีว่า มูลนิธิฯ จะได้รับความอนุเคราะห์ ให้เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่ตั้งอยู่ใน ซอยสถานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นที่ตั้ง